seuraan liittyminen

Seuraan liittyminen

Yhdistyksemme tavoitteena on koota yhteen Kunttu-sukuun kuuluvat henkilöt. Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle (ks. yhteystiedot), joka päättää jäseneksi ottamisesta seuraavassa kokouksessa. Tämän jälkeen saa postissa jäsenmaksulomakkeen. Seuran jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa, joka maksetaan kahden vuoden erissä. Jäsenmaksun maksamisen jälkeen saa postissa seuran jäsenlehden.