Motto

Sukuseuralle oma tunnuslause eli motto - osallistu ideointiin

Juhlavuoden 2021 kunniaksi Kuntun sukuseura etsii suvulle ja sukuseuralle omaa tunnuslausetta eli mottoa.


Mottoehdotusten tekeminen

Mottoehdotuksen voi tehdä tämän sivun alaosassa olevalla lomakkeella. Täytä kyselylomakkeen kaikki kohdat. Mottoehdotuksia voi tehdä useampia, mutta jokaisen ehdotuksen kohdalla kaavake on täytettävä uudelleen. Kannattaa keksiä kaikille mottoehdokkaille myös perustelut.

Mottoehdotuksen voi tehdä myös sähköpostilla osoitteeseen kuntunsukuseura [at] gmail.com.

Mottoehdotukset tulevat nimettöminä näkyville tämän sivun alaosaan sitä mukaa kun niitä tehdään. Tehdyt ehdotukset julkaistaan myös sukulehdessä, joka ilmestyy heinäkuun alussa.


Palautteen antaminen

Heinäkuun alusta alkaen mottoehdotuksia voi käydä arvostelemassa ja kommentoimassa nettisivuilla. Sivuille tulee uusi kyselylomake tätä varten. Asiasta tiedotetaan vielä heinäkuun jäsenkirjeessä. Palaute ja arvostelut tulevat vain sukuseuran hallituksen nähtäväksi. Palautteen avulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen mikä ehdokas lopulta valitaan.


Lopullinen valinta

Elokuun puolivälissä Kuntun sukuseuran hallitus kokoontuu ja valitsee ehdokkaan, joka parhaiten sopii suvulle ja sukuseuralle. Hallitus tekee päätöksen jäseniltä saadun palautteen ja oman harkinnan perusteella. Sukuseuralle valittu motto julkistetaan sukujuhlassa 21.8.2021. Valitun moton keksijälle on luvassa pieni palkinto, jonka luovuttamisesta sovitaan erikseen.Yleistä tietoa motoista


Mikä on motto?

Tunnuslause eli motto on lause tai hokema, joka on tunnusomainen kyseiselle sukuyhdistykselle tai suvulle. Motto voi sisältää tiivistetyssä muodossa yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot, periaatteet tai ihanteet, tai se voi olla voima-ajatus, joka ohjaa sukua tiettyyn suuntaan, kohti tiettyjä tavoitteita tai päämääriä. Osuva motto kuvailee samalla myös suvun tai sukuyhdistyksen luonnetta ja toimintaa. Motto voi olla myös historiallinen ja liittyä jollain tavalla suvun vaiheisiin ja jäseniin. Yleensä ajatellaan, että moton tulisi olla positiivinen, kannustava, hyviä ominaisuuksia korostava ja hyödyllinen matkaeväs tulevaisuuteen.


Mottoesimerkkejä - Erilaisia mottotyyppejä sukuseuroilla

Sukuseuroilla on muutamia erityyppisiä mottoja riippuen alkuperästä ja käyttötarkoituksesta. Motot voivat olla erityisesti sukuseuralle mietittyjä ja tehtyjä. Toisaalta motot voivat olla jonkun sukulaisen henkilökohtaisia mottoja, jotka on otettu historiallisesti arvokkaina ja sopivina myös sukuseuran käyttöön.

Mottojen kieli suomalaisten sukuseurojen motoissa on yleensä suomi. Vanhojen aatelissukujen vaakunoissa näkee latinan-, kreikan- ja ranskankielisiä mottoja. Jotkut sukuseurat haluavat jäljitellä tällaista tyyliä. Alla on esitelty viisi erilaista mottotyyppiä ja mottoesimerkkejä jokaisesta tyypistä. Motot ovat peräisin sukuseuroilta sekä myöskin muilta yhdistyksiltä.


Mottotyyppi 1 - Keskeiset hyveet

Hyveet (kaksi tai kolme kappaletta) luetellaan yleensä listanomaisesti peräkkäin. Hyveet kuvaavat sukua ja seuraa erityisellä tavalla.

 • Castren-suku: "Pro aris et legibus" (kodin ja lain puolesta)

 • Tefke-suku: "Oikeus, totuus, hyvyys"

 • Tawast-suku: "Ära och tacksamhet" (kunnia ja kiitollisuus)

 • Ranskan valtio: "Vapaus, veljeys, tasa-arvo"

 • Olympialaiset: "Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin"


Mottotyyppi 2 - Sananlasku

Sananlasku sisältää viisauden, joka johtaa hyvään lopputulokseen. Mottotyyppi korostaa seuran yhtä arvoa tai hyvettä erityisellä tavalla.

 • Niinimaan suku: "Komiat pärjää aina"

 • Hannikaisen suku: "Amor vincit omnia" (rakkaus voittaa kaiken)

 • Gröhndahl-Murtola -suku: "Joka ei menneisyydestä mitään tiedä, ei nykyisyyttäkään voi ymmärtää!"

 • Reko Herrasen sukuseura: "Hyvä kello kauas kuuluu"

 • Mormonien naisten apujärjestö: "Rakkaus ei koskaan katoa" (ote Raamatusta)


Mottotyyppi 3 - Toimintaohje

Toimintaohje tai elämänohje kertoo minkälainen toiminta johtaa hyvään lopputulokseen.

 • Ketola & Komero -suku: "Tee työtä ja rukoile"

 • Collan-suku: "Fais ce que dois, advienne que pourra" (tee mitä sinun täytyy, mitä sitten tapahtuukaan)

 • Koposten sukuseura ry: "Myö ensin ja sitten muut"

 • Tervo-Tervonen -suku: "Älä odota, elä"

 • Leinmäen Mikolan sukuseura: "Confidimus Deo" (Turvaamme Jumalaan)

 • Mukkulaisen sukuseura: "Concordia ditat" (tuo harmoniaa)

 • 4H-kerho: "Tekemällä oppii parhaiten"

 • Partiolaiset: "Ole valmis"

 • Lions-järjestö: "Me palvelemme"


Mottotyyppi 4 - Seuran jäsenten välistä yhteisyyttä tai juuria korostava lause

 • Heikkilän Hellman -suku: "Kyll Hellman ai Hellman o"

 • Vesteristen sukuseura: "Vesteriset taipuvat, mutta eivät katkea"

 • Huotarien sukuseura: "Juurillaan vahvakin puu seisoo"

 • Mellenius-Melamies -sukuseura: "Yhdessä olemme enemmän"

 • Rogel-suku: "Maioribus gloria" (kunnia esi-isille)

 • Kohosen sukuseura: "Pitäkäämme yllä perinteitä, perinteet ylläpitävät meitä"

 • Räisäläisten Säätiö: "Karjalaisen perinteen vaalija - Räisäläisten yhdysside"

 • Vaasan kunnallisvirkamiesyhdistys: "Yhdessä toimien olemme vahvoja!"


Mottotyyppi 5 - Tunnetun sukulaisen henkilökohtainen motto, joka on otettu sukuseuran motoksi

 • Jussilan sukuseura (perustajan motto): "Huset skal rejse sig - selv om jeg skal kravle" (Talon on noustava - vaikka minun pitäisi ryömiä)

 • Sipilän sukuseura (perustajan motto): "Parempiin tuloksiin vähemmällä työllä ja vaivalla".

 • Saksmanin sukuseura (sukulaisen motto): "Ole kunnon kansalainen".


Kuntun sukuseuran toiminnan tavoitteet

Moton keksimistä voi auttaa Kuntun sukuseuran viralliset tavoitteet ja tarkoitus. Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia, keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta, selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon, harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.


Kysymyksiä mottoehdotuksen pohdinnan tueksi

Halutessaan seuraavia kysymyksiä voi käyttää mottoehdotuksen pohdinnan apuna.

 1. Mitkä ominaisuudet kuvaavat mielestäsi parhaiten Kunttuja? (esimerkkejä: sisukkuus, lempeys, yritteliäisyys, rauhallisuus...)

 2. Mitä ominaisuuksia Kuntut tarvitsisivat lisää?

 3. Minkä elämänohjeen antaisit Kuntuille?

 4. Oletko kuullut Kuntun suvun sukulaistesi käyttävän usein jotakin sananlaskua?

 5. Oliko jollakin Kuntun suvun sukulaisellasi oma henkilökohtainen tunnuslause tai motto? Kenellä, minkälainen?

 6. Minkälaisella lauseella vahvistaisit Kunttujen yhteenkuuluvuuden tunnetta?


Onnea ja inspiraatiota mottoehdotuksen mietintään! Voit nyt kirjoittaa mottoehdotuksesi alla olevaan lomakkeeseen. Vastaa lomakkeen kysymyksiin ja paina lopuksi "Lähetä".

Lomakkeen täytettyäsi paina "Lähetä". Tämän jälkeen lomake katoaa. Voit halutessasi skrollata takaisin ylös ja valita lomakkeen yläosasta jos haluat täyttää lomakkeen uudelleen.

Tähän mennessä Kuntun sukuseuralle tehtyjä mottoehdotuksia

Alla on lista Kuntun sukuseuralle tehdyistä mottoehdotuksista. Listaa päivitetään sitä mukaan kun ehdotuksia tulee. Ehdotukset on numeroitu saapumisjärjestyksessä. Listan lopussa on mottoehdotuksille annettuja perusteluja.


 1. "Kantaisien tapaan urheasti eteenpäin"

 2. "Suomalaisella sisulla kantaisä Simokin taivalsi eteenpäin"

 3. "Sinnikkyys palkitaan - ei ku eteenpäin"

 4. "Kuntun suku yhtä vahvaa kuin Simon kivi"

 5. "Siemenessä sadon alku"

 6. "Mie vien - sie vikiset"

 7. "Kuntut - miun maun mukkaan"

 8. "Kuntut lähti Karjalasta - Karjala ei lähde Kuntuista"

 9. "Tee työtä ja rakasta"

 10. "Karjalasta kajahtaa - Kuntut viestiä jatkaa"

 11. "Ilo pintaan vaik' syvän märkänis!"

 12. "Menneiden kunniaksi, tulevien puolesta"

 13. "Yhessä mennään ja porukalla tehhään!"

 14. "Ettee päi o elävä miel"


Perusteluja mottoehdotuksille

Ehdotus nro 5: Kunttujen varhaisimmat esi-isät olivat torppareita joiden elinkeino oli maanviljely. Motto "siemenessä sadon alku" kannustaa yritteliäisyyteen ja uusien projektien aloittamiseen luomalla luottamusta tulevaisuuteen. Siemen voi olla vertauskuva mille tahansa ajatukselle tai teolle. Mottoon sisältyy piilotettu syvempi opetus, joka on "sitä niittää mitä kylvää".

Ehdotus nro 6: Karjalaiset ei alistu vikisemään

Ehdotus nro 7: Koska se on karjalan murteella

Ehdotus nro 8: Karjalaisuus pysyy aina osana meitä

Ehdotus nro 9: Kuntun suvulle työn tekeminen on tärkeä elämänarvo. Kuntut ovat yritteliäitä, ahkeria ja heillä on jalat maassa. Kunttujen olisi hyvä muistaa vastapainoksi lähimmäisenrakkaus, joka tuo iloa elämään ja tekee siitä elämisen arvoista. Rakkaus perhettä, sukulaisia ja omaa yhteisöä kohtaan yhdistettynä sisukkaaseen työntekoon auttavat pääsemään yli vaikeista ajoista.

Ehdotus nro 10: Sukuseuran toiminnassa olisi myös tulevaisuudessa erittäin tärkeää saada kulttuurinen tausta vahvasti esiin.

Ehdotus nro 11: Kaksi kertaa evakkoon lähteneen isoäitini usein käyttämä lause. Kertoo periksiantamattomuudesta ja sinnikkydestä sekä myöskin karjalaisten iloisuudesta ja valoisuudesta.

Ehdotus nro 12: Kyseinen motto sopii mielestäni toiminnan lähtökohdaksi ja periaatteeksi sukuseuralle, joka elää aina menneen ja tulevan kohtaamispisteessä, molempiin suuntiin tähyten. Motto on suhde menneisiin ja tuleviin sukupolviin ja sen voi tulkita koskevan niin Kuntun suvun menneitä ja tulevia jäseniä kuin lajemminkin suomalaisia, jopa ihmiskuntaa. Se herättää välittömästi ajatuksia omasta asemasta lenkkinä sukupolvien ketjussa. Mottoehdotelmani ja sen asettama tavoite on kieltämättä mahtipontinen, mutta sellainen kunnon moton tulee nähdäkseni ollakin. On turha asettaa rimaa matalalle. Onhan sukuseuratoiminnan perustavia ajatuksia ylipäätään nostaa katso omista varpaista kauempana häämöttäviin horisontteihin. Mikä tahansa motoksi valitaankin, toivon sen olevan sellainen, joka voi innottaa ja inspiroida myös sukuseuran tulevia jäseniä sekä saada heidät tuntemaan ylpeyttä osallisuudestaan.

Ehdotus nro 13: Opin sen anopiltani, joka ilmeisesti oli oppinut sen karjalaiselta anopiltaan myös.

Ehdotus nro 14: Se on tunnettu karjalainen sananlasku joka kannustaa yritteliäisyyteen, eteenpäin menemiseen, elämän elämiseen ja elämästä nauttimisen.

© 2021 Kuntun Sukuseura ry