Yhdistys

Kuntun Sukuseura ry

Kuntun sukuseura on perustettu Savitaipaleella 14.9.1991, sen kotipaikka on Savitaipaleen kunta ja toimialue koko maa. Yhdistysrekisteriin seura on merkitty 25.3.1993. Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Kuntun suvun historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta sukulaisten keskuudessa.

Toteuttaakseen tarkoitustaan sukuseura järjestää sukukokouksia ym. tilaisuuksia, kerää sukua koskevaa tietoutta, selvittää suvun vaiheita ja saattaa tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon, harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä pitää jatkuvasti yllä luetteloa suvun jäsenistä.

Kuntun sukuseura on järjestänyt vuoteen 2021 mennessä 16 sukukokousta sekä yhden muistolaatan paljastamistilaisuuden. Seuran julkaisuihin kuuluvat Kuntun suvun sukukirja Kotoisin Kunttulasta - 400 vuotta Kunttu-sukua (2016) sekä sukulehti Kuntun Suku (vuodesta 2017 eteenpäin).

Sukuseuran asioista päättää hallitus, joka valitaan joka toinen vuosi sukukokouksen yhteydessä.

Sukuseuran sähköpostiosoite on kuntunsukuseura [at] gmail.com.


Yhdistyksen säännöt

Sukuseuraan liittyminen ja eroaminen

Omien yhteystietojen päivittäminen

Seuran perustamisen historiaa ja hallituksessa olleiden henkilöiden lista

Kuntun sukuseuran järjestämien tapahtumien luettelo

Asiakirjojen arkisto


Takaisin etusivulle

©  2023 Kuntun Sukuseura ry